Tuần lễ 25 đội bóng đại học hàng đầu AP

An toàn và an ninh là trung tâm của bảo vệ. Anh ấy vượt qua rất đầu tiên và cũng duy trì mọi người ở khu vực trước anh ấy. Vì anh ấy chắc chắn sẽ không bị bí khi chạy các pha chơi bóng và cũng có một góc xuất sắc để đưa ra và thực hiện các giao dịch, anh ấy cũng phải là một cầu thủ tắc bóng tuyệt vời.

Những người này phải là những người cover đặc biệt cũng như phải là những người trẻ nhanh nhất trong nhóm của bạn. Họ là những game thủ vượt qua ban đầu.

Tóm lại, tôi cho rằng điểm quan trọng nhất đối với các game thủ trẻ tuổi khám phá là chạy và đối phó với bóng đá, vì vậy bạn nên duy trì hệ thống bảo vệ của mình đơn giản. Nếu bạn có thể bắt con của bạn chạy như một thiết bị đến vòng cũng như thực hiện các vở kịch, bạn sẽ không phải nghĩ ra các hệ thống cầu kỳ cũng như các cuộc tấn công để thoát khỏi tội ác chống đối.

Vị trí.

Nếu bạn có thể khiến con của bạn chạy như một thiết bị đến hải sản quảng ninh nguyễn tuân vòng và cũng có thể thực hiện các vở kịch, bạn sẽ không phải nghĩ ra các hệ thống phức tạp và cũng có thể tấn công để thoát khỏi vi phạm đối lập.

Bên trong Linebackers.

Các góc cua.

Nhận định.

An toàn và chứng khoán.

Người lót đường ngoài trời.

Rất nhiều nhóm thanh niên chạy rất nhiều động tác cũng như họ chạy họ về phía rộng lớn. Họ không thể kiểm soát cũng như cho phép hoạt động trở lại bên ngoài họ. Những cá nhân này được chạy ban đầu, những game thủ xuống dốc.

Công việc của họ là điều chỉnh khoảng trống của họ cũng như duy trì người thợ điện vi phạm khỏi đội ngũ bảo vệ bên trong cho phép họ chạy miễn phí cũng như đóng kịch. Kết thúc cũng phải là những người đàn ông khó khăn vì rất nhiều nhóm chạy phản công nơi họ đang thu hút người bảo vệ phía sau để cản trở kết thúc. Rất nhiều nhóm thanh niên chạy rất nhiều động thái và họ cũng hướng họ về khía cạnh rộng lớn. Anh ta cũng cần phải là một người tắc bóng xuất sắc vì anh ta chắc chắn sẽ không bị mất tích khi chạy các pha phát bóng và cũng có một góc xuất sắc để đưa ra và cũng có thể thực hiện các giao dịch.

Đây là những gì Ray Lewis đã chơi. Anh ấy thực hiện các cuộc gọi về thể lực cũng như đảm bảo mọi người nhận ra những gì chúng tôi đang chạy. Cả hai cá nhân này đều chạy ban đầu, những game thủ xuống dốc.

Khi đã xác định được đó là đường chuyền, nhiệm vụ của tuyến bảo vệ là nhanh chóng QB cũng như may mắn lấy được bao tải. Phạm vi bảo hiểm cơ bản của chúng tôi là bảo hiểm 3 gợi ý các cạnh và cũng là bảo mật và cũng là một phần ba sâu của khu vực.

Chúng tôi thực hiện việc này nhanh chóng khi vở kịch kết thúc vì hiện tại có rất nhiều nhóm không có trò chuyện nhóm với nhau. Những người hỗ trợ bên trong của chúng tôi xếp 5 bãi cỏ bên ngoài quả cầu qua những người bảo vệ vi phạm. Những người xếp hàng ngoài trời của chúng tôi xếp 4 bãi cỏ ở ngoài cũng như 4 bãi cỏ ở cuối.

Phòng thủ (Tranh bóng cũng như Kết thúc).

Vượt qua nhiệm vụ.

Công việc của họ là quản lý khoảng trống của họ cũng như duy trì người thợ điện vi phạm khỏi đội ngũ bảo vệ bên trong để họ có thể chạy miễn phí và cũng có thể thực hiện các vở kịch. Kết thúc cũng phải thách thức những người đàn ông vì thực tế là rất nhiều nhóm chạy phản công nơi họ đang thu hút người bảo vệ phía sau để cản trở cuối cùng. Tất cả thợ điện bảo vệ ban đầu đều là game thủ.

Scroll to Top